banner

Regulamin

REGULAMIN DLA KLIENTÓW MINI ZOO W PUŁAWACH

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

Karta Stałego Klienta, zwana dalej kartą, upoważnia Klienta do uczestnictwa w programie rabatowym sklepu MINI ZOO.

II. PRZYZNANIE KARTY

Warunkiem otrzymania karty jest;

1.Dokonanie jednorazowego zakupu na kwotę 100zł.

2. Wypełnienie formularza i wyrażenie zgody na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie stałych klientów sklepu MINI ZOO w PUŁAWACH

3. Karta stałego klienta wydawana jest bezterminowo i uprawnia do 10% rabatu po okazaniu jej na kasie z wyłączeniem towarów będących w promocji, wyprzedaży bądź w jakiejkolwiek akcji promocyjnej.

III.KORZYSTANIE Z KARTY

1. Karta Stałego Klienta sklepu MINI ZOO w Puławach jest dokumentem na okaziciela.

2. Warunkiem udzielenia rabatu jest jej okazanie na kasie przed dokonaniem zakupu.

3. Karta uszkodzona w sposób uniemożliwiający identyfikację nie będzie honorowana.

IV.UTRATA KARTY

Karta Stałego Klienta nie podlega wymianie w razie zniszczenia lub zgubienia.

V. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

1. Regulamin Karty dostępny jest w sklepie MINI ZOO w Puławach oraz na Facebooku lub na stronie internetowej www.minizoo.pulawy.pl

2. Sklep MINI ZOO w Puławach zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie

3. Regulamin wchodzi w życie 1.12.2018